SAT GRS

เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
08:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.ตราด  vs  ส.พิจิตร
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.พิจิตร
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ภูเก็ต  vs  ส.ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.เชียงราย  vs  ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ภูเก็ต  vs  ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09.30 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09.40 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.เชียงราย 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
ส.เชียงราย  vs  ส.เชียงราย 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ชุมพร  vs  ส.ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.เชียงราย  vs  ส.ชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ชุมพร  vs  ส.ชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ลำปาง  vs  ส.ชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.ยะลา  vs  ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก  คู่ที่ 46  
ส.ชัยภูมิ  vs  ส.เชียงใหม่
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
09:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก  คู่ที่ 47  
ส.สตูล  vs  ส.ชลบุรี
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
09:00 ยิงปืน - P4 ระยะ 50 เมตร ปืนสั้นยิงช้า ผสม  รอบคัดเลือก  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 ยิงปืน - P4 ระยะ 50 เมตร ปืนสั้นยิงช้า ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 ยิงปืน - R6 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 ยิงปืน - R6 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 ยิงปืน - FTR2 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ระยอง
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.ตรัง  vs  ส.นนทบุรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
ส.สตูล  vs  ส.ตรัง
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 31  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
09:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
09:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
09:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
09:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 16 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT9-TT10  รอบแรก  คู่ที่ 8  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.จันทบรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:20 เทเบิลเทนนิส -พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT9-TT10  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ตรัง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชุมพร 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
ส.นครราชสีมา  vs  ส.นครราชสีมา 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
ส.เพชรบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.ชลบุรี  vs  ส.สุโขทัย
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9  รอบแรก  คู่ที่ 10  
ส.ตรัง  vs  ส.พิษณุโลก
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 12  
ส.ตรัง  vs  ส.เชียงใหม่
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:45 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48  
ส.ปัตตานี  vs  ส.สตูล
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
09:50 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10.00 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10.10 กรีฑา - 200 m ญ พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10.20 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมองT38  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.เชียงราย  vs  ส.สุราษฎร์ธานี 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
ส.ยะลา  vs  ส.ดสมุทรสงคราม 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 29  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายคู่ TT6-TT7  รอบแรก  คู่ที่ 13  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายคู่ TT6-TT7  รอบสอง  คู่ที่ 14  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:05 ยิงปืน - FTR2 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม  รอบรองชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:15 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32  
ส.ลพบุรี  vs  ส.เชียงราย
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
10:20 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
ส.จันทบรี  vs  ส.ชลบุรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
ส.สตูล  vs  ส.นนทบุรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
ส.เชียงราย  vs  ส.ปทุมธานี
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:30 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.นครราชสีมา  vs  ส.แพร่ 3
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
10:30 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49  
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  
ส.สุโขทัย  vs  ส.จันทบรี
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
ส.ยโสธร  vs  ส.ตรัง
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
10:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
11.00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว SU5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.นนทบุรี
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สมุทรสงคราม
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
11:00 ยิงปืน - R6 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ผสม  รอบคัดเลือก  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
ส.ระยอง  vs  ส.ตรัง
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
ส.สุโขทัย  vs  ส.ตรัง
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50  
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
ส.เชียงราย  vs  ส.ปทุมธานี 2
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
11:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
11:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
11:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
11:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
11:30 เซปักตะกร้อ -พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
11:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 33  
ส.ร้อยเอ็ด  vs  ส.นครราชสีมา
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
12:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
12:00 เซปักตะกร้อ -กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
12:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
12:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
12:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
12:15 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบ 8 ทีม  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
12:45 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.มุกดาหาร
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
13:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
13:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
13:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
13:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
13:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
สนามหญ้าเทียม 1 และ 2 สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
13:00 ฟุตซอล - พิการทางหู ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
ส.ร้อยเอ็ด  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
13:00 ยิงปืน - FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม  รอบแรก  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
13:15 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
13:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
13:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
13:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
13:45 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
14:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 35  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครราชสีมา
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
14:50 ยิงปืน - FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม  รอบรองชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
14:53 ยิงปืน - FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
หอประชุมกาสะลองคำ
15:10 ยิงปืน - FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
15:15 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36  
ส.อุดรธานี  vs  ส.ขอนแก่น
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย

สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
79
64
55
198
2
65
39
41
145
3
40
32
40
112
4
24
18
11
53
5
19
16
19
54
6
19
11
11
41
7
14
6
5
25
8
12
9
1
22
9
12
7
8
27
10
10
6
1
17
รวม
437
362
382
1181
Sponcer