SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
ส.กรุงเทพมหานคร
1051
ปริชนันท์  นุ่นจุ้ย
ส.กรุงเทพมหานคร
14.83
X
14.33
14.83
-
-
-
Gold
1
3
ส.สมุทรปราการ
1058
ศิรินธิญาพร  ยิ่งชูรส
ส.สมุทรปราการ
11.79
11.79
8.89
10.11
7.50
-
-
Silver
2
1
ส.กรุงเทพมหานคร
1048
แดนใจ  ใจเย็น
ส.กรุงเทพมหานคร
10.14
7.83
8.89
X
9.10
9.90
10.14
3
   


                    น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer