SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
ส.กรุงเทพมหานคร
1022
วิชัย  ทองดี
ส.กรุงเทพมหานคร
7.89
7.61
7.27
7.29
x
7.66
7.89
Gold
1
4
ส.เชียงใหม่
1038
อนันต์  วิเทศสุขสม
ส.เชียงใหม่
7.13
x
6.18
6.17
6.5
6.96
7.13
Silver
2
1
ส.ชลบุรี
1020
รณฤทธิ์  พิมพ์แสง
ส.ชลบุรี
6.71
5.32
x
6.23
6.4
6.64
6.71
Bronze
3
3
ส.สุราษฎร์ธานี
1023
วีรภัทร  เกษเพชร
ส.สุราษฎร์ธานี
00
00
00
00
00
00
00
DNS
4
   


                    น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer