SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา 200 m ญ พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.10 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
3055
วิลาวัลย์  แซ่จาง
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:37.12
Gold
1
1
3047
ณัฏฐณิชา  ราชมนตรี
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:42.51
Silver
2
2
3051
เปรมใจ  แจ้งภักดี
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:00:47.42
Bronze
3
3
3053
พิยดา  ทิมดี
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:00:55.37
4
 
 


 
     
     
     
น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer