SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F45-F46 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดสูง ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
800 ม. พิการทางหู หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
800 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
08:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
800 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:55
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
800 ม. ชาย วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10.35
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10.40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10.45
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47 
รอบชิงชนะเลิศ
10.50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 m ญ พิการทางสมอง T37 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:05
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 m ช พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 m ญ พิการทางสมอง T38 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 m ช พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11.00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดสูง หญิง พิการแขน-ขา F45-F46-F47 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดสูง ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
 รอบคัดเลือก
14.20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางหู 
 รอบคัดเลือก
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางหู 
 รอบคัดเลือก
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
 รอบคัดเลือก
14:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
 รอบคัดเลือก
14:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
 รอบคัดเลือก
14:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
 รอบคัดเลือก
14:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
 รอบคัดเลือก
14:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
14:35
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
 รอบคัดเลือก
14:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
 รอบคัดเลือก
14:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา T12 (B2) 
 รอบคัดเลือก
14:55
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา T12 (B2) 
 รอบคัดเลือก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดไกล ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม กรีฑา  70 รายการ  
 
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
ส.ลพบุรี  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
09:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
ส.นนทบุรี  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 10
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครนายก
 รอบคัดเลือก
14:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
15:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 14
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
16:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
ส.นครนายก  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
17:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
รวม โกลบอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 14
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 15
ส.ระยอง  vs  ส.หนองคาย
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 16
ส.เชียงใหม่  vs  ส.สตูล
 รอบแรก
09:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 17
ส.ชัยภูมิ  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
09:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 18
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
10:30
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 19
ส.นครปฐม  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ส.สตูล  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบแรก
11:15
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 21
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
11:15
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 22
ส.สกลนคร  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 23
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 24
ส.สตูล  vs  ส.ระยอง
 รอบแรก
12:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 25
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 26
ส.สตูล  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
13:30
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม เซปักตะกร้อ  13 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 2
ส.ตรัง  vs  ส.แพร่ 2
 รอบแรก
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 4
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 5
ส.แพร่  vs  ส.แพร่ 2
 รอบแรก
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 6
ส.แพร่  vs  ส.แพร่ 2
 รอบแรก
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 7
ส.แพร่  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบสอง
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 8
ส.นครนายก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 9
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.ตรัง
 รอบสอง
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 10
ส.นครปฐม  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 11
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 12
ส.ชลบุรี  vs  ส.ราชบุรี
 รอบแรก
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 13
ส.แพร่  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 14
ส.แพร่  vs  ส.เชียงราย
 รอบแรก
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 15
ส.แพร่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 16
ส.ตรัง  vs  ส.นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 17
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 18
ส.ราชบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว TT1 ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
ส.อุดรธานี  vs  ส.นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว TT2 ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
ส.ชลบุรี  vs  ส.สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 21
ส.เชียงใหม่  vs  ส.แพร่
 รอบแรก
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 22
ส.เชียงราย  vs  ส.แพร่
 รอบแรก
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 23
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 24
ส.ลำพูน  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
13:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 25
ส.อุทัยธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 26
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 27
ส.สุโขทัย  vs  ส.นครปฐม
 รอบแรก
13:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 28
ส.นครสวรรค์  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
13:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 29
ส.ยโสธร  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
13:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 30
ส.ปทุมธานี  vs  ส.หนองบัวลำภู
 รอบแรก
13:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 31
ส.เชียงใหม่  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
13:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 32
ส.ขอนแก่น  vs  ส.ลำพูน
 รอบแรก
13:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 33
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.ระยอง
 รอบแรก
13:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 34
ส.อุตรดิตถ์  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
13:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 35
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT3   คู่ที่ 36
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 37
ส.นนทบุรี  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 38
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 39
ส.ตรัง  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 40
ส.นครปฐม  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 41
ส.นนทบุรี  vs  ส.นครปฐม
 รอบสอง
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 42
ส.ตรัง  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบสอง
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 43
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสอง
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 44
ส.ขอนแก่น  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  44 รายการ  
 
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.ชลบุรี  vs  ส.เพชรบุรี
 รอบแรก
08:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.อุดรธานี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
08:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.ขอนแก่น  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
09:20
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.กรุงเทพมหานคร 3  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
09:20
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
09:20
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.ลพบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.กรุงเทพมหานคร 3  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
12:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.นนทบุรี  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
12:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร 3  vs  ส.เลย 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร 3  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เพชรบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
15:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.เลย 2
 รอบชิงที่ 3
15:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
รวม บอคเซีย  17 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม WH1/WH2   สาย A  คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงราย
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ส.เชียงราย  vs  ส.แพร่
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 15
ส.นครราชสีมา  vs  ส.นครนายก
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 16
ส.นครปฐม  vs  ส.เลย
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม WH1/WH2   สาย B  คู่ที่ 4
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.เชียงราย
 รอบสอง
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 17
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 18
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสอง
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 19
ส.แพร่  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   คู่ที่ 3
ส.เชียงราย 2  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบสอง
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 20
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.นครนายก 2
 รอบสอง
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 21
ส.นครปฐม  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6   คู่ที่ 1
ส.หนองคาย  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   คู่ที่ 4
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบสอง
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
ส.ปทุมธานี  vs  ส.สมุทรสงคราม
 รอบสอง
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ส.เชียงราย  vs  ส.พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 1
ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบแรก
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ส.สระแก้ว  vs  ส.ราชบุรี
 รอบสอง
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
ส.จันทบรี  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบสอง
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
ส.หนองคาย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
ส.สระแก้ว  vs  ส.หนองบัวลำภู
 รอบสอง
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
ส.ลพบุรี  vs  ส.เชียงราย 2
 รอบสอง
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ส.ขอนแก่น  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 3
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบแรก
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.สตูล
 รอบแรก
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ส.เชียงราย  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ส.สตูล  vs  ส.หนองคาย
 รอบแรก
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 4
ส.นนทบุรี  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบแรก
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
ส.ตรัง  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ยโสธร
 รอบแรก
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.ดสมุทรสงคราม 2
 รอบแรก
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 5
ส.ยะลา 2  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สตูล
 รอบสอง
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 4
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs  ส.ตรัง
 รอบแรก
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   คู่ที่ 3
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสอง
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว SU5   สาย A  คู่ที่ 3
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.นนทบุรี
 รอบสอง
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว SU5   สาย B  คู่ที่ 4
ส.ปทุมธานี 2  vs  ส.สกลนคร
 รอบสอง
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ส.ขอนแก่น  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   คู่ที่ 4
ส.เชียงราย  vs  ส.ยะลา
 รอบสอง
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ส.เชียงราย  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบแรก
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ส.นนทบุรี  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย A  คู่ที่ 3
ส.เชียงราย  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบสอง
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
ส.ชลบุรี  vs  ส.แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ส.ปทุมธานี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
ส.ราชบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย B  คู่ที่ 4
ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงราย
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ส.เชียงใหม่  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   สาย A  คู่ที่ 7
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
ส.เพชรบุรี  vs  ส.แพร่
 รอบสอง
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
ส.อุทัยธานี  vs  ส.กาฬสินธุ์
 รอบสอง
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.แพร่ 3
 รอบสอง
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   สาย B  คู่ที่ 8
ส.ปทุมธานี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine   สาย A  คู่ที่ 3
ส.ตรัง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
ส.เพชรบุรี  vs  ส.นนทบุรี
 รอบสอง
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
ส.ภูเก็ต  vs  ส.ชุมพร 2
 รอบสอง
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   สาย B  คู่ที่ 9
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสาม
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine   สาย B  คู่ที่ 4
ส.หนองบัวลำภู  vs  ส.สมุทรสงคราม
 รอบสอง
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ SU5   สาย A  คู่ที่ 4
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงราย
 รอบสอง
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ SU5   สาย B  คู่ที่ 5
ส.ชลบุรี  vs  ส.พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ SU5   สาย B  คู่ที่ 6
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบสอง
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
ส.แพร่  vs  ส.ภูเก็ต
 รอบแรก
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ระยอง
 รอบแรก
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
16:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
ส.ชลบุรี  vs  ส.กาฬสินธุ์
 รอบแรก
16:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม แบดมินตัน  70 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ยะลา  vs  ส.บึงกาฬ
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สุโขทัย
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
ส.ยโสธร  vs  ส.สุโขทัย
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ยะลา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.นครสวรรค์  vs  ส.ยะลา
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs  ส.ปัตตานี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs  ส.อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.อ่างทอง  vs  ส.บึงกาฬ
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.ชัยภูมิ
 รอบสอง
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.นนทบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.นนทบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.สตูล
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.มหาสารคาม  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.สตูล  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสอง
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.มหาสารคาม
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.สตูล  vs  ส.มหาสารคาม
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.อุทัยธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.อุดรธานี  vs  ส.สตูล
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.อุทัยธานี  vs  ส.อุดรธานี
 รอบสอง
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.สตูล
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.สตูล  vs  ส.อุทัยธานี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบสอง
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.บุรีรัมย์  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ตราด
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ปัตตานี  vs  ส.ตราด
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ปัตตานี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs  ส.สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ประจวบคีรีขันธ์
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.สุโขทัย  vs  ส.ประจวบคีรีขันธ์
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ชุมพร  vs  ส.สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กาฬสินธุ์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.นนทบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นนทบุรี
 รอบสอง
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.กาฬสินธุ์  vs  ส.ลพบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.กาฬสินธุ์  vs  ส.นนทบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.ลำปาง  vs  ส.พังงา
 รอบแก้ตัว
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs  ส.เพชรบูรณ์
 พบกันหมด
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.กาฬสินธุ์
 รอบสอง
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.พะเยา  vs  ส.ลพบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.สิงห์บุรี  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.ภูเก็ต
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.นนทบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.ระยอง  vs  ส.เชียงราย
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
ส.ระยอง  vs  ส.กาฬสินธุ์
 พบกันหมด
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ชัยนาท  vs  ส.สตูล
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.กาฬสินธุ์  vs  ส.สตูล
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.กาฬสินธุ์  vs  ส.ชัยนาท
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ระยอง  vs  ส.เชียงราย
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.นครสวรรค์  vs  ส.ยะลา
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.ลำปาง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ตราด
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.พะเยา
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.กาฬสินธุ์  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ภูเก็ต  vs  ส.สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ยะลา  vs  ส.อ่างทอง
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.บึงกาฬ  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ยโสธร
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.ระยอง
 พบกันหมด
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 1
ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs  ส.นครสวรรค์
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 2
ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs  ส.ปัตตานี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 3
ส.นครสวรรค์  vs  ส.ปัตตานี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.สิงห์บุรี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
ส.พะเยา  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
ส.สิงห์บุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 1
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.เชียงราย
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 2
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.จันทบรี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 3
ส.เชียงราย  vs  ส.จันทบรี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สุโขทัย
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อ่างทอง
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
ส.สุโขทัย  vs  ส.อ่างทอง
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 1
ส.ราชบุรี  vs  ส.ยะลา
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 2
ส.ราชบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 3
ส.ยะลา  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี  vs  ส.กาฬสินธุ์
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบคัดเลือก
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.ชัยนาท
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 2
ส.พะเยา  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 3
ส.ชัยนาท  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
ส.ตราด  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 2
ส.ตราด  vs  ส.พังงา
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.พังงา
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 1
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ประจวบคีรีขันธ์
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 2
ส.นครราชสีมา  vs  ส.มหาสารคาม
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 3
ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs  ส.มหาสารคาม
 พบกันหมด
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
ส.มหาสารคาม  vs  ส.ลำปาง
 รอบคัดเลือก
12:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
ส.มหาสารคาม  vs  ส.ลำปาง
 รอบแรก
12:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม เปตอง  105 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 13
ส.ปราจีนบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 14
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.สุโขทัย
 รอบแรก
10:30
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 15
ส.ศรีสะเกษ  vs  ส.สระบุรี
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 16
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:30
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 17
ส.นครสวรรค์  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบแรก
15:00
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 18
ส.นครนายก  vs  ส.สงขลา
 รอบแรก
16:30
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  6 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 7
ส.นครปฐม  vs  ส.สระบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามหญ้าเทียม 1 และ 2 สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 8
ส.กระบี่  vs  ส.นครนายก
 รอบแรก
13:00
สนามหญ้าเทียม 1 และ 2 สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 9
ส.นครราชสีมา  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบแรก
15:00
สนามหญ้าเทียม 1 และ 2 สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง)   คู่ที่ 3
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงราย
 รอบคัดเลือก
16:00
สนามหญ้าเทียม 1 และ 2 สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 49 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ยกน้ำหนัก  5 รายการ  
 
ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม Recurve Mix Team Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Round Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก 
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Round Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก 
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Round Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Round Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Round Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Round Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก 
 รอบชิงที่ 3
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลหญิง Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
ทีมชาย Recurve Open (ST+W2) 3 คน 18 เมตร รอบจัดอันดับ 
 รอบจัดอันดับ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลหญิง Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
คู่ผสม Recurve Mix Team Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบเก็บคะแนน 
 รอบเก็บคะแนน
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 5
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 6
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 7
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 8
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 9
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 10
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 11
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 12
 รอบสอง
10:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 13
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 14
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 15
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point   คู่ที่ 16
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point 
 รอบชิงที่ 3
14:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) ระยะ 18 เมตร รอบ 5 Set Point 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
รวม ยิงธนู  33 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R3 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวอัดลมท่านอน ผสม 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P3 ระยะ 25 เมตร ปืนสั้น ขนาด .22 ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R3 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวอัดลมท่านอน ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R4 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวอัดลมผสม 
 รอบคัดเลือก
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R4 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวท่ายืน ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
12:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R3 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวอัดลมท่านอน ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
14:48
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P3 ระยะ 25 เมตร ปืนสั้นมาตรฐาน ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม ยิงปืน  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:00
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 10
ส.มุกดาหาร  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบแรก
09:15
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 11
ส.ขอนแก่น  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 12
ส.นครราชสีมา  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
11:45
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 13
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 14
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงราย
 รอบแรก
14:15
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 15
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
15:30
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 16
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงราย
 รอบแรก
16:45
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 5 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 10 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 12 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง SM 10 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง SM 15 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 7 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 10 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S12 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S6 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9  
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S12 (ตา) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 4 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 6 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 7 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 8 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 9 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 11 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 12 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 13 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 14 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 15 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB5 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB6 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB 8 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB9 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB14 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB 15 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S5 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S6 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 50 ม. ชาย S3 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 50 ม. ชาย S5 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. ชาย S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
รวม ว่ายน้ำ  44 รายการ  
 
วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ส.ระยอง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 2
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 2
ส.ขอนแก่น  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 2
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม วีลแชร์เทนนิส  7 รายการ  
 
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ส.สมุทรสาคร  vs  ส.เพชรบูรณ์
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
10:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
ส.พิษณุโลก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
12:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
ส.สมุทรสาคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
15:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง   คู่ที่ 6
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
16:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ลพบุรี
 รอบคัดเลือก
18:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
วีลแชร์ฟันดาบ