SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน P4 ระยะ 50 เมตร ปืนสั้นยิงช้า ผสม 
รอบคัดเลือก  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
Total
Final
หมายเหตุ
(Remark)
7
10
ส.สงขลา
ส.สงขลา
514
514
3
5
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
510
510
5
7
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
485
485
4
6
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
475
475
1
2
ส.สงขลา
ส.สงขลา
462
462
8
14
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
392
392
6
8
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
218
218
2
3
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
207
207
 
     
     
     
     
Sponcer