SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
3058
สุภัสสรา  หลู่ยือ
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:38.13
Gold
1
2
3050
ปาริฉัตร  โว่ยแม
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:45.32
Silver
2
1
3048
ดิษยา  นาวะบุตร
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
00:00:47.39
Bronze
3
5
3062
หยกเพชร  เสวนา
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:00:53.51
4
3
3057
สาธิดา  สุวรรณชมศรี
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
00:00:54.21
5
 
 


 
     
     
     
น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer