SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
4
ส.ศรีสะเกษ
5060
วิภา  ปิ่นสุวรรณ
ส.ศรีสะเกษ
04.38
4.30
4.14
4.21
4.13
4.38
3.95
Gold
1
2
ส.ชลบุรี
5054
ประพร  คำประเสริฐ
ส.ชลบุรี
04.14
4.03
4.00
3.86
3.93
4.14
4.08
Silver
2
1
ส.ชัยภูมิ
5044
กัญจนา  แนวถาวร
ส.ชัยภูมิ
04.04
3.57
3.55
3.76
3.85
3.81
4.04
Bronze
3
3
ส.กรุงเทพมหานคร
5059
ลี้พูน  ต๊ะสุ
ส.กรุงเทพมหานคร
03.62
3.51
3.43
3.54
3.55
3.62
3.52
4
5
ส.นนทบุรี
5066
อัญชลี  เจริญสุข
ส.นนทบุรี
00
DNS
5
   


                    น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer