SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1) 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
ส.กรุงเทพมหานคร
1051
ปริชนันท์  นุ่นจุ้ย
ส.กรุงเทพมหานคร
05.28
4.29
x
5.28
-
-
-
Gold
1
1
ส.กรุงเทพมหานคร
1047
แดนใจ  ใจเย็น
ส.กรุงเทพมหานคร
03.80
3.78
3.62
3.80
-
-
-
Silver
2
3
ส.สมุทรปราการ
1058
ศิรินธิญาพร  ยิ่งชูรส
ส.สมุทรปราการ
03.57
3.52
3.57
3.56
-
-
-
3
   


                    น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer