SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
ส.อุดรธานี
5064
หน่อย  พินิจมนตรี
ส.อุดรธานี
05.35
5.01
5.17
5.35
5.07
5.05
5.25
Gold
1
2
ส.ระนอง
5047
จินตนา  กล้าศึก
ส.ระนอง
04.75
4.36
4.59
4.46
4.75
4.52
4.40
Silver
2
7
ส.อุบลราชธานี
5067
อัษฎาภรณ์  ฝอยทอง
ส.อุบลราชธานี
04.29
4.17
4.01
x
x
4.29
4.12
Bronze
3
4
ส.เพชรบูรณ์
5055
พยอม  สัยพันธุ์
ส.เพชรบูรณ์
03.74
3.58
3.53
3.73
3.74
3.56
3.63
4
1
ส.ระนอง
5045
กิตติยา  โกจิ
ส.ระนอง
03.69
3.60
3.69
3.68
3.51
3.50
3.37
5
3
ส.กรุงเทพมหานคร
5052
นิมิตร  การะทัก
ส.กรุงเทพมหานคร
03.62
3.52
3.62
3.48
3.54
3.45
3.57
6
6
ส.สกลนคร
5065
อรทัย  ตาสว่าง
ส.สกลนคร
03.59
3.52
3.38
3.42
3.47
3.59
3.50
7
   


                    น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer