SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09.40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 m ญ พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
10.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38 
รอบชิงชนะเลิศ
10.20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม กรีฑา  14 รายการ  
 
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 29
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 30
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 31
ส.ชลบุรี  vs  ส.ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
รวม โกลบอล  3 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 46
ส.ชัยภูมิ  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 47
ส.สตูล  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 48
ส.ปัตตานี  vs  ส.สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    คู่ที่ 49
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   คู่ที่ 50
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย 
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน) 
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 2
ส.ตรัง  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 3
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 4
ส.สตูล  vs  ส.ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 5
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 6
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8   คู่ที่ 7
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT9-TT10   คู่ที่ 8
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.จันทบรี
 รอบแรก
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT9-TT10 
ส.ตรัง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10   คู่ที่ 9
ส.ชลบุรี  vs  ส.สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9   คู่ที่ 10
ส.ตรัง  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8   คู่ที่ 11
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8   คู่ที่ 12
ส.ตรัง  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายคู่ TT6-TT7   คู่ที่ 13
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายคู่ TT6-TT7   คู่ที่ 14
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT7   คู่ที่ 17
ส.จันทบรี  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 18
ส.สตูล  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 19
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 20
ส.สุโขทัย  vs  ส.จันทบรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 21
ส.ยโสธร  vs  ส.ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 22
ส.ระยอง  vs  ส.ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 23
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 24
ส.สุโขทัย  vs  ส.ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  23 รายการ  
 
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.เพชรบุรี
 รอบ 16 ทีม
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.อุดรธานี 3  vs  ส.ลพบุรี
 รอบ 16 ทีม
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.อุดรธานี 2  vs  ส.ชลบุรี
 รอบ 16 ทีม
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.ขอนแก่น  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.อุดรธานี  vs  ส.นครนายก
 รอบ 16 ทีม
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.ลพบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ลพบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.ขอนแก่น 2
 รอบ 8 ทีม
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.อุดรธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.เลย
 รอบ 8 ทีม
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นนทบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 รอบ 8 ทีม
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.อุดรธานี
 รอบ 8 ทีม
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 8 ทีม
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
11:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นนทบุรี  vs  ส.อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
11:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เลย 2  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
11:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 8 ทีม
11:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ลพบุรี
 รอบ 8 ทีม
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.อุดรธานี 2  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.อุดรธานี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบ 8 ทีม
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบ 8 ทีม
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.ขอนแก่น 5
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.อุดรธานี 3
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.ขอนแก่น  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เลย 2  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.อุดรธานี 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.อุดรธานี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.นครนายก 2
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.อำนาจเจริญ
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
รวม บอคเซีย  36 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู คู่ผสม   คู่ที่ 14
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.เชียงราย 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม WH1/WH2   คู่ที่ 8
ส.เชียงราย  vs  ส.เชียงราย 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชุมพร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
ส.นครราชสีมา  vs  ส.นครราชสีมา 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
ส.เพชรบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   คู่ที่ 9
ส.เชียงราย  vs  ส.สุราษฎร์ธานี 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
ส.ยะลา  vs  ส.ดสมุทรสงคราม 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 28
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 12
ส.เชียงราย  vs  ส.ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 9
ส.นครราชสีมา  vs  ส.แพร่ 3
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2   คู่ที่ 3
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว SU5   คู่ที่ 9
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 11
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine   คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สมุทรสงคราม
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   คู่ที่ 12
ส.เชียงราย  vs  ส.ปทุมธานี 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ SU5   คู่ที่ 12
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม แบดมินตัน  21 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 2
ส.ตราด  vs  ส.พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.ภูเก็ต  vs  ส.ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 2
ส.เชียงราย  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.ภูเก็ต  vs  ส.อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.ชุมพร  vs  ส.ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ส.เชียงราย  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.ชุมพร  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.ลำปาง  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ส.ยะลา  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม เปตอง  12 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 25
ส.ร้อยเอ็ด  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  1 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 12
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามหญ้าเทียม 1 และ 2 สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม ฟุตบอล  1 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P4 ระยะ 50 เมตร ปืนสั้นยิงช้า ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R6 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R6 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P4 ระยะ 50 เมตร ปืนสั้นยิงช้า ผสม 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
FTR2 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
FTR2 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
10:05
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R6 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ผสม 
 รอบคัดเลือก
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม 
 รอบแรก
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
14:53
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
FTR1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวเป้าล้มลุก ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม ยิงปืน  11 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 31
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 32
ส.ลพบุรี  vs  ส.เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 33
ส.ร้อยเอ็ด  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบชิงที่ 3
11:30
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 34
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
12:45
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 35
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบชิงที่ 3
14:00
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 36
ส.อุดรธานี  vs  ส.ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
 
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 18
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  1 รายการ  
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ตรัง
 รอบ 8 ทีม
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
ดาบเซเบอร์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
ดาบเซเบอร์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
รวม วีลแชร์ฟันดาบ  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer