SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อาล่อง    
นามสกุล
เฌอหมื่อ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เชียงราย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 เทเบิลเทนนิส
  พิการทางสมองและปัญญา ชาย
 เปตอง
  พิการทางปัญญา ทีมชาย
 
     
Sponcer