SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธันยาบูรณ์    
นามสกุล
กลางประพันธ์
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วีลแชร์ฟันดาบ
  ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  ดาบฟอยล์ ทีมชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  เอเป้ Class A บุคคลชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  เอเป้ ทีมชาย
 
     
Sponcer