SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุทธิศักดิ์    
นามสกุล
เชียงราย
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เซปักตะกร้อ
  กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT7
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายคู่ TT6-TT7
 
     
Sponcer